Kredyt hipoteczny Wrocław

Kredyt hipoteczny Wrocław – sprawdź najważniejsze informacje!

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy, udzielany na określony cel. Pieniądze pozyskane w ten sposób mogą częściowo lub w całości pokryć koszty zakupu nieruchomości, np. w miejscowości Wrocław. Zabezpieczeniem tego rodzaju finansowania jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości. Oznacza to, iż w trakcie spłacania zadłużenia, nieruchomość będzie zabezpieczeniem kredytu i niejako stanie się własnością banku. Poniższy artykuł to swoistego rodzaju kompendium wiedzy obejmujące to konkretne zagadnienie. Jeśli więc planujesz w niedalekiej przyszłości rozpocząć starania o tego rodzaju finansowanie, koniecznie przeczytaj poniższy tekst, który może okazać się niezwykle przydatny w całym procesie wnioskowania.

Kredyt hipoteczny Wrocław – co to?

Kredyty tego rodzaju dostępne są w całej Polsce, również w miejscowości Wrocław. Kredyt hipoteczny jest zadłużeniem udzielanym na konkretny cel. Rozwiązanie to zwykle wykorzystywane jest przez osoby, które nie dysponują wystarczającą ilością środków na zakup mieszkania lub budowę domu na terenie miejscowości Wrocław lub innych polskich miast. Wnioskodawcy w takich przypadkach zobowiązani są posiadać wkład własny. Kredyt hipoteczny można wówczas z powodzeniem przeznaczyć na budowę domu, zakup działki budowlanej, zakup domu lub mieszkania zarówno z rynku wtórnego, jak i rynku pierwotnego oraz lokalu użytkowego na terenie całej Polski, np. w miejscowości Wrocław. Kredyt hipoteczny w Polsce to jednak nie tylko kredyty mieszkaniowe czy też kredyty budowlano-hipoteczne. Do zbioru różnego rodzaju kredytów opartych o wpis w księdze wieczystej zalicza się także kredyt konsolidacyjny i pożyczkę hipoteczną. Tego rodzaju kredyty hipoteczne są zabezpieczone hipoteką i można przeznaczyć je na dowolny cel. Kredyt konsolidacyjny to doskonałe rozwiązanie dla osób, które posiadają kilka zobowiązań, których z różnych przyczyn nie są w stanie spłacać. Mogą one bowiem dostosować warunki takiego kredytu adekwatnie do swoich możliwości finansowych. Na rynku funkcjonuje wiele banków, które chętnie konsolidują dotychczasowe zobowiązania kredytobiorcy w zamian za hipotekę.

Niezbędne formalności

Osoba wnioskująca o kredyt tego rodzaju musi spełniać pewne wymagania oraz dostarczyć do instytucji, w której stara się o uzyskanie finansowania, niezbędne informacje i dokumenty. Oczywiście osoby ubiegające się o kredyt w miejscowości Wrocław, nie muszą kupować później nieruchomości na terenie tego miasta. Niezależnie od oferty banku, w niemal każdej placówce wymagane jest okazanie dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Może być to np. prawo jazdy lub paszport. W przypadku kredytu hipotecznego bezwzględnie należy także dostarczyć świadectwo pracy, PIT 37 z ostatniego okresu rozliczeniowego, dokument potwierdzający formę i warunki zatrudnienia osoby wnioskującej o kredyt hipoteczny, dokument potwierdzający otrzymywane wynagrodzenie oraz wyciąg z konta bankowego. Każdorazowo konieczne jest również dostarczenie wszelkich informacji i dokumentów związanych z nieruchomością na terenie miejscowości Wrocław lub innego miasta, która będzie zabezpieczeniem na czas spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki. W takich przypadkach konieczne jest więc dostarczenie dokumentu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej, lub też wyceny nieruchomości albo umowy przedwstępnej, jeśli kwota kredytu ma zostać przeznaczona na zakup mieszkania, domu lub lokalu użytkowego z rynku wtórnego lub pierwotnego. Dostarczona dokumentacja wpłynie na ostateczną decyzję instytucji bankowej, która na podstawie zebranych danych oszacuje możliwości wnioskodawcy w kontekście spłaty rat kredytu w wysokości określonej we wniosku.

Czas weryfikacji

Proces przyznawania kredytu hipotecznego w placówkach bankowych na terenie miasta Wrocław i innych polskich miejscowości jest dość skomplikowany. Wymaga on przeprowadzenia między innymi wnikliwej analizy każdego dostarczonego dokumentu, a także weryfikacji zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz wartości nieruchomości. W przypadku każdego wnioskodawcy czas załatwiania formalności od złożenia wniosku do otrzymania decyzji, różni się w zależności od wielu indywidualnych czynników, dlatego nie istnieje uniwersalna odpowiedź na pytanie, jak długo trzeba czekać na odpowiedź z banku. W większości przypadków procedura ta trwa jednak około jednego miesiąca. Zwykle bank w pierwszej kolejności przekazuje decyzję wstępną, która najczęściej znana jest już po dwóch tygodniach, a dopiero później przesyła wiążącą decyzję ostateczną, która najczęściej nie różni się od tej pierwszej.

Wymagania względem wnioskodawcy

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wymaga spełnienia kilku warunków przez wnioskodawcę. W praktyce oznacza to, iż potencjalny kredytobiorca musi posiadać zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz stałe źródło dochodu. Istotny jest także wiek kredytobiorcy. Niemal każdy bank zarówno w miejscowości Wrocław, jak i w innych polskich miastach, ustala bowiem maksymalny wiek wnioskodawcy na dzień spłaty ostatniej raty. W praktyce oznacza to, iż jeśli konkretna instytucja ustaliła górną granicę wieku kredytobiorcy na poziomie 75 lat, to osoba składająca wniosek w wieku 50 lat może uzyskać kredyt, którego okres kredytowania nie może przekroczyć 25 lat. Bank wylicza także tzw. czynniki ryzyka oraz weryfikuje historię kredytową wnioskodawcy. Dane potencjalnego kredytobiorcy sprawdzane są w Biurze Informacji Kredytowej oraz w rejestrach dłużników. Jest to konieczne, aby stwierdzić, czy osoba ubiegająca się o kredyt nie miała w przeszłości problemów ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek. Bank może chcieć zweryfikować także informacje związane z częstotliwością zmiany pracy, aby stwierdzić czy dochód z tytułu zatrudnienia w konkretnym przypadku na pewno jest stały.

Zdolność kredytowa wnioskodawcy

Każdy bank zwraca również szczególną uwagę na zdolność kredytową wnioskodawcy. Potencjalny kredytobiorca ubiegający się o kredyt hipoteczny w Polsce, np. w miejscowości Wrocław, musi wykazać zdolność kredytową na odpowiednio wysokim poziomie, dzięki któremu bank zyska pewność, iż spłata zaciągniętego zobowiązania nie przerośnie możliwości finansowych kredytobiorcy. Zdolność ta obliczana jest na podstawie wysokości dochodów i formy zatrudnienia, z uwzględnieniem ewentualnych zobowiązań zaciągniętych na przestrzeni kilku ostatnich lat, które wciąż pozostają do spłacenia. Wnioskodawca, który ma największe szanse na pozytywną weryfikację wniosku to osoba, która posiada stałe zatrudnienie, długi staż pracy i zawód z perspektywami. Warto podkreślić, iż bank nie wymaga posiadania umowy o pracę. Osoby, które są zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie lub na podstawie umów cywilnoprawnych również mogą starać się o kredyt hipoteczny. W takich przypadkach potencjalny kredytobiorca musi udowodnić jednak na podstawie odpowiedniej dokumentacji fakt otrzymywania stałych dochodów, które co miesiąc wpływają na konto.

Wkład własny

Oprócz odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, bank wymaga od wnioskodawcy posiadania również wkładu własnego. Każdy kredyt na mieszkanie lub inną nieruchomość zostanie bowiem przyznany wyłącznie wnioskodawcy, który zgromadził kapitał w wysokości określonej przez bank. Obecnie większość instytucji bankowych w miejscowości Wrocław wymaga posiadania wkładu własnego na poziomie 20% wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę. Na rynku funkcjonują również banki, które wymagają 10%, aczkolwiek wówczas potrzebne jest przedstawienie dodatkowych zabezpieczeń. W niektórych przypadkach zdarza się też, iż bank w miejscowości Wrocław zezwala na posiadanie niższego wkładu własnego, ale wiąże się to automatycznie z koniecznością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Koszty związane z kredytem hipotecznym

Koszty kredytów hipotecznych zależne są od wielu czynników, takich jak np. wysokość oprocentowania czy okres kredytowania, niezależnie od tego czy są to kredyty na mieszkanie, dom lub inny dowolny cel. Bardzo często do ostatecznego kosztu koniecznie trzeba także doliczyć wartości cenowe związane z konkretnymi produktami finansowymi dostępnymi na rynku.

Oprocentowanie

Jest to podstawowy element, jaki składa się na ostateczny koszt finansowania, o które można ubiegać się w miejscowości Wrocław i w innych polskich miastach. Na ten punkt składają się dwa czynniki. Pierwszy z nich to stopa procentowa. Wartość ta nie jest zależna od banku i kredytobiorcy. Wysokość stopy procentowej ustalana jest bowiem przez Bank Centralny, dlatego może się ona zmieniać przez cały okres kredytowania. Drugim czynnikiem jest marża. Wartość ta jest z góry ustalona na etapie podpisywania umowy i nie podlega ona żadnym zmianom w okresie spłacania rat kredytu. Jej wysokość ustalana jest przez bank.

Okres spłat

Okres kredytowania również ma wpływ na ostateczny koszt kredytu. Niższe koszty kredytu zapłacą wszystkie te osoby, które zaciągnęły kredyt na krótszy okres. W rezultacie jednak tacy kredytobiorcy będą zobligowani do spłacania zdecydowanie wyższych rat miesięcznych.

Czynniki dodatkowe

W przypadku kredytów tego rodzaju banki zarówno na terenie miejscowości Wrocław, jak i w innych polskich miastach, oprócz oprocentowania i okresu spłat ustalają jeszcze kilka dodatkowych czynników, które determinują ostateczny koszt kredytu. Prezentują się one następująco:

  • prowizja – jednorazowa opłata, z reguły opiewająca na kwotę stanowiącą 2% kwoty kredytu, którą bank pobiera w formie prowizji za udzielenie kredytu,
  • koszt ubezpieczenia – najczęściej jest to koszt ubezpieczenia nieruchomości, choć niektóre instytucje wymagają także wykupienia dodatkowych produktów, w postaci ubezpieczenia na życie lub też niskiego wkładu własnego,
  • opłata przygotowawcza – bank pobiera tego rodzaju opłatę za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wypłaty środków.

Kredyt hipoteczny Wrocław – gdzie ubiegać się o finansowanie tego rodzaju?

Na rynku finansowym w miejscowości Wrocław dostępnych jest wiele ofert kredytów hipotecznych, ponieważ niemal każdy bank posiada tego rodzaju finansowanie w swojej ofercie. Każda osoba starająca się o kredyt z miejscowości Wrocław powinna więc zweryfikować oferty kredytów w kilku instytucjach, a nie bazować wyłącznie na jednej ofercie. Warto w tej materii skorzystać z porównywarek dostępnych w internecie, dzięki którym można w łatwy i szybki sposób przeanalizować warunki kilku różnych kredytów oferowanych przez różne banki, które obecnie funkcjonują na rynku.

Wrocław kredyt hipotetyczny kalkulator – jak to działa?

Wszyscy mieszkańcy miejscowości Wrocław, ubiegający się o kredyt hipoteczny, mogą skorzystać z intuicyjnego rozwiązania, jakim jest kalkulator kredytów hipotecznych. Rolą kalkulatora hipotecznego jest porównanie kilku ofert bankowych kredytów mieszkaniowych itp. Z tego konkretnego rozwiązania może oczywiście skorzystać każdy, nie tylko mieszkaniec miejscowości Wrocław. Oferty porównywane są na podstawie danych wpisanych do formularza, takich jak kwota kredytu i okres kredytowania. Wiele kalkulatorów grupuje oferty w formie listy według indywidualnych preferencji, np. rozpoczynając od tych z najniższą ratą miesięczną lub najniższą prowizją. Na stronach internetowych, na których dostępne są tego rodzaju kalkulatory, można nie tylko porównać oferty kilku kredytów hipotecznych, ale także uzyskać więcej informacji odnośnie konkretnego produktu oraz skorzystać z pomocy ekspertów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat różnorodnych ofert dostępnych na rynku. Jeśli jakiś kredyt i jego warunki okażą się interesujące, kalkulator podpowie też, gdzie znajduje się najbliższa placówka konkretnego banku na terenie miejscowości Wrocław, w przypadku mieszkańców tego miasta.

Szukasz rzetelnego doradcy z 10-letnim doświadczeniem?