Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku o kredyt

Przyczyny odrzucenia wniosku o kredyt są różne. Jedne z częstszych to zła historia kredytowa oraz podawanie nieprawdziwych informacji. Nigdy nie należy oszukiwać banku w zakresie wysokości uzyskiwanych dochodów, ponieważ jest to działanie niezgodne z prawem i w skrajnym przypadku może grozić odpowiedzialnością karną.

Zła historia kredytowa
Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku kredytowego jest zła historia kredytowa. Jeśli w przeszłości spóźniałeś się ze spłatą rat kredytu, nawet udzielonego w innym banku lub firmie pożyczkowej, może to spowodować odrzucenie wniosku. Informacje o takich zdarzeniach trafiają bowiem do bazy BIK. Podobnie będzie w sytuacji, jeśli miałeś zaległości w opłacaniu np. rachunków za media czy alimentów. Wtedy możesz być odnotowany w jednym z rejestrów niesolidnych płatników, takich jak BIG lub KRD. Na tej podstawie bank może uznać, że pożyczenie pieniędzy jest zbyt ryzykowne.

Nieprawdziwe informacje
Kolejną częstą przyczyną odrzucenia wniosku jest podawanie przez kredytobiorców nieprawdziwych informacji lub takich, których bankowi nie udało się potwierdzić. Zdarzają się np. zatajenia faktu posiadania dzieci lub konieczności płacenia na nie alimentów. Nie warto posuwać się do takich czynów. Analityk banku sprawdzając wyciągi bankowe może w nich znaleźć np. przelewy potwierdzające opłatę za przedszkole lub inne wydatki związane z utrzymaniem dziecka (zabawki, niania itp.). W takim przypadku instytucja finansowa najprawdopodobniej odrzuci wniosek.

Nieprawidłowości i nadużycia dotyczą też wysokości dochodów. Banki zwykle wymagają potwierdzenia ich wysokości poprzez okazanie zaświadczenia od pracodawcy. Niestety zdarza się, że aby zwiększyć swoje szanse na kredyt, wnioskodawcy fałszują takie dokumenty. Czasami dopisują lub przerabiają kwotę na takim zaświadczeniu. Nigdy nie należy tak postępować, gdyż nie tylko nie dostaniesz kredytu, ale jeśli bank powiadomi policję, narazisz się na odpowiedzialność karną.

Inne przyczyny
Czasami przyczyną odrzucenia wniosku może być jakiś drobiazg. Na przykład nieczytelna pieczątka na zaświadczeniu o dochodach lub pomyłka w jakichś informacjach wpisanych we wniosku. Dlatego zanim wybierzesz się do banku czy doradcy finansowego najlepiej spokojnie zastanów się, jakie posiadasz kredyty i karty kredytowe oraz ile dokładnie zarabiasz. Na przykład bank może odrzucić wniosek, jeśli swój dochód zawyżysz o otrzymane premie. Te nie zawsze są przez banki uwzględniane podczas obliczania zdolności kredytowej. Dla nich istotny jest jedynie stały dochód, a premie zwykle nie mają takiego charakteru. To, że w tym miesiącu ją otrzymałeś, wcale nie znaczy, że pracodawca przyzna ją również w kolejnych.

Szukasz profesjonalnego konsultanta kredytowego z 10-letnim doświadczeniem?