Jak poprawić zdolność kredytową?

Rozpatrując wniosek kredytowy, banki kierują się oceną scoringową oraz innymi czynnikami zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. Na pytanie, czy potencjalny kredytobiorca może zaciągnąć zobowiązanie, może odpowiedzieć wyłącznie instytucja finansująca w chwili zapoznania się z sytuacją finansową potencjalnego klienta. Jako kredytobiorcy mamy jednak wpływ na niektóre z parametrów branych pod uwagę przez bank, dlatego warto poczynić kilka kroków w celu poprawienia własnej zdolności kredytowej.

1. Zlikwiduj kartę kredytową lub zmniejsz jej limit
Pamiętaj, że wszystkie limity na kartach czy debety w kontach osobistych są brane pod uwagę jako posiadane zobowiązanie, nawet gdy nie są aktualnie wykorzystywane. Bank musi założyć, że w każdej chwili możesz użyć karty i zaciągnąć dodatkowy kredyt, dlatego weźmie je pod uwagę, obliczając zdolność kredytową. Jeśli nie korzystasz z karty lub używasz jej sporadycznie, warto ją zwrócić do banku. Natomiast w sytuacji, gdy nie wyobrażasz sobie życia bez karty kredytowej, dobrym rozwiązaniem jest obniżenie jej limitu.

2. Ogranicz liczbę posiadanych kredytów i pożyczek
Planując zaciągnięcie kredytu na większą kwotę, przyjrzyj się swojej sytuacji finansowej. Prześledź ilość posiadanych zobowiązań oraz terminy ich ostatecznej spłaty. Bowiem każde zobowiązanie może obniżyć zdolność kredytową. Dlatego warto poczekać z zaciągnięciem nowego kredytu do czasu spłaty aktualnie posiadanych. Pamiętaj również, aby nie dokonywać zakupów na raty w tym samy czasie, kiedy starasz się o kredyt w banku.

3. Regularnie spłacaj swoje zobowiązania
Na zdolność kredytową największy wpływ ma terminowość spłacanych zobowiązań. Dlatego tak istotne jest, aby trzymać się harmonogramu spłat. Jeśli jednak dopuścisz do pojawienia się zaległości, pamiętaj, aby w pierwszej kolejności spłacać te z największym opóźnieniem. Zaległość do 30 dni nie wpływają na scoring BIK-u.

4. Zbuduj historię kredytową
Jeśli nie posiadałeś w przeszłości żadnego zobowiązania, dobrym rozwiązaniem jest zaciągnięcie małego kredytu oraz jego sumienna spłata. Poprawi to Twoją wiarygodność w oczach banku oraz wpłynie na polepszenie oceny punktowej.

5. Pomyśl o współkredytobiorcy
Zaciągniecie kredytu z rodzicami, partnerem czy rodzeństwem to w niektórych przypadkach jedyne wyjście, aby uzyskać wnioskowane zobowiązanie. Takie rozwiązanie poprawia zdolność kredytową oraz jednocześnie stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Warto pamiętać, że współkredytobiorcą może zostać każda osoba posiadająca zdolność finansową.

6. Zwróć uwagę na poręczenie
Dane poręczycieli są również przekazywane do bazy BIK-u. Oznacza to, że poręczenie może wpłynąć negatywnie lub pozytywnie na scoring, w zależności od terminowości spłaty poręczanego kredytu. Dlatego bezpieczniej w trakcie wnioskowania o własne zobowiązanie nie być stroną innej umowy.

7. Wydłuż okres kredytowania
Okres kredytowania ma istotne znaczenie. Im dłużej spłacasz kredyt, tym więcej zapłacisz za jego obsługę. Jednak z drugiej strony jego wydłużenie pozwoli obniżyć wysokość miesięcznej raty. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie Twoich miesięcznych wydatków, co przełoży się na zwiększenie zdolności kredytowej.

8. Wybierz równe raty
Raty malejące wiążą się z niższymi kosztami odsetkowymi. Jednak początkowe, najwyższe raty mogą zaniżyć zdolność kredytową. Bank w kalkulacji zdolności finansowej będzie uwzględniał wysokość obecnie ponoszonych rat, a nie ich przyszłą, niższą wartość. Dlatego lepiej wybrać kredyt o równych ratach kapitałowo-odsetkowych, aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję kredytową.

9. Zaproponuj dodatkowe zabezpieczenie
W sytuacji, kiedy bank ma zastrzeżenia co do przyznania kredytu, przyszły kredytobiorca może zaproponować dodatkowe zabezpieczenie. Rozważ takie rozwiązanie, ponieważ dodatkowe zabezpieczenie zmniejsza ryzyko transakcyjne banku, a tym samym podnosi Twoją zdolność kredytową.

10. Przedstaw ciągłość zatrudnienia
Dla banku równie ważne jest, ile zarabiasz oraz jaką posiadasz umowę. Umowa o pracę wpływa korzystnie na postrzeganie przyszłego kredytobiorcy. Natomiast w grupie większego ryzyka są osoby pracujące na umowę o dzieło, samozatrudnieni oraz posiadający umowę na czas określony. Bank wymaga stabilności zatrudnienia od potencjalnego kredytobiorcy. Oznacza to, że w celu podwyższenia zdolności warto udokumentować ciągłość zatrudnienia.

Szukasz profesjonalnego konsultanta kredytowego z 10-letnim doświadczeniem?